Är störst bäst och vad hänger egentligen ihop?

Ända sedan vi började förmedla fastigheter på Gotland för ca 40 år sedan har vi byggt upp en gedigen erfarenhet av hur en mäklartjänst bör utformas. Under åren har vi haft förfrågningar från olika mäklarkedjor och även blivit erbjudna att gå in i koncept som berör bank och försäkring. Men vi har valt att fortsätta med en oberoende filosofi där vi står fria från kopplingar till banker, försäkringsbolag och mäklarkedjor.

Orsaken till att vi gjort detta val har ett enkelt svar.

En fastighetsmäklare är navet i det som för många är den viktigaste och största affären de någonsin har gjort och kommer att göra. Då gäller det att kunna lita på mäklaren. Dels att mäklaren har kunskap och erfarenhet och dels att det inte finns någon dold agenda. Att vara en oberoende mellanman mellan köpare och säljare är en fastighetsmäklares lagstadgade skyldighet. Att vi då skulle gynnas av att köparna väljer en viss bank eller försäkringslösning anser vi skulle ta fokus från det vi ska hålla på med. En mäklare med fullt fokus på din fastighetsaffär är bättre än en mäklare som delar stol med viss bank och/eller försäkringsbolag.

Till skillnad från en stor konkurrerande mäklarkedja som anser att störst är lika med bäst är vår filosofi istället att kvalitet vinner över kvantitet. Omsorgsfull och bred marknadsföring både lokalt och rikstäckande vinner i längden. Liksom att inte åta sig fler uppdrag än att vi kan leverera högsta kvalitet i varje affär. Vår lokala erfarenhet bidrar mer till din framgång än hur många affärer en viss mäklarkedja gör i Norrland eller Skåne.

Där du vill vara, på Gotland, ett mycket gott land, finns vi till din hjälp.