Bank

Behöver du hjälp med att placera dina pengar efter att du sålt huset? Eller behöver du hjälp med att hitta bästa lånet inför ditt hus eller lägenhetsköp? Då får du gärna använda våra bankkontakter. Vi har ett väl utvecklat samarbete med alla banker men vi premierar ändå de banker som håller en neutral och obunden profil till fastighetsmäklarmarknaden. Det upplever vi som den bästa lösningen. Vi har dock kommit överens om att våra kunder skall få ”förtur” om de vänder sig till de personliga bankmän som vi presenterar nedan.

Kontakta dem gärna och hälsa från oss. Vi vill dock klart markera att det inte förekommer någon form av sponsring eller ersättning åt någondera hållet. Du kanske har upptäckt att vår hemsida är totalt befriad från sponsring och reklam. Vi anser inte det förenligt med god fastighetsmäklarsed att ta emot ersättning för att sprida objektiv information.

Handelsbanken Visby Öster

Gertrud Bingström
Telefon: 0498-29 34 31
Fax: 0498-29 34 29
E-Post: gebi01@handelsbanken.se

Eva Nilsson
Telefon: 0498-29 34 15
Fax: 0498-29 34 29
E-Post: evni02@handelsbanken.se

Handelsbanken Visby Adelsgatan

Jenny Troedsson
Telefon: 0498-44 74 43
Fax: 0498-21 11 91
E-Post: jetr01@handelsbanken.se

Gunilla Stärner
Telefon: 0498-44 74 46
Fax: 0498-21 11 91
E-Post: gust12@handelsbanken.se

Nordea Visby Öster

Malin Mitzén
Telefon: 0498-25 98 19
Fax: 0498-21 53 33
E-Post: malin.mitzen@nordea.se

SEB Visby Skarphäll

Lilian Gustafsson
Telefon: 0498-47 93 56
Fax: 0498-27 81 80
E-Post: lilian.x.gustafsson@seb.se

Landshypotek Visby Öster

Björn Orleifson
Telefon: 0498-20 75 75
Fax: 0498-21 85 74
Mobil: 070-383 85 75
E-Post:bjorn.orleifson@landshypotek.se

Erik Olsson
Telefon: 0498-20 75 77
Fax: 0498-21 85 74
Mobil: 070-775 77 94
E-Post:erik.olsson@landshypotek.se