Besiktning

Besiktning av en fastighet görs oftast av den som tänker genomföra ett köp. En besiktning hjälper en köpare att fullgöra sin undersökningsplikt. Även en säljare kan låta göra en besiktning av den aktuella fastigheten. Då anlitas en godkänd besiktningsman som kontrollerar fastighetens fysiska skick vilket gör att man till köparna kan presentera ett tydligare underlag rörande fastigheten och dess skick. Allt som framkommer vid en sådan besiktning måste du som säljare informera köparen om. I samband med en sådan besiktning kan du som säljare teckna en säljansvarsförsäkring mot dolda fel, läs mer under Försäkringar.

Energideklaration

Från och med år 2009 är det lag på att alla villafastigheter och jordbruksfastigheter med bostadshus skall energideklareras i samband med försäljning. Det är du som säljare som är skyldig att se till att detta blir gjort. Staten har fastslagit att en energideklaration inte får kosta mer än 5 000 kr. Om man som säljare inte har utfört en energideklaration så har köparen rätt att utföra en sådan på säljarens bekostnad. En energideklaration gäller för fastigheten under 10 års tid.

Vi hjälper dig gärna med att beställa energideklaration.

Läs mer om energideklaration vid Boverket