Budgivning

Om en spekulant efter visning är intresserad och vill gå vidare så lämnar de bud till oss. Vi redovisar dessa bud löpande till säljaren. Som mäklare står vi alltid opartiska mellan säljare och spekulanter. Som mäklare har vi dock uppgiften att se till att säljaren får bästa möjliga pris.

Vanligast är det att den spekulant som lägger högsta bud också får möjlighet att köpa det aktuella objektet. Men säljaren har det avgörande ordet. Säljaren har rätt att avbryta budgivningen helt, om och när säljaren finner det passande, samt även välja en spekulant som lagt lägre bud. Inget är dock bindande förrän båda parter skrivit under köpekontrakt, även om man kommit överens muntligt.

Att skriva ett köpekontrakt bör alltså ske så snart som möjligt efter avslutat budgivning. Säljaren informeras om alla bud och budgivare och alla som lägger bud får veta nyinkomna bud. Ibland kan även andra följa budgivningen via e-bud. Annars sker det muntligen via mäklaren. Budlistan presenteras till säljare och köpare vid avslut om så önskas.

Mer utförlig information får spekulanterna när de kommer på visning.

Klicka här för Fastighetsmäklarinspektionens faktablad angående budgivning.