Förmedling

Att vara fastighetsmäklare är att vara förmedlare vilket innebär att man till säljaren skall anvisa en köpare. I denna process fungerar mäklaren som en opartisk mellanman. Ersättning för förmedlingen regleras genom provision, det vill säga en överenskommen procentsats på köpeskillingen. Innan försäljningsarbetet igångsättes så måste man noggrant gå igenom villkoren och därefter träffa ett skriftligt uppdragsavtal med säljaren.

Provisionen bestäms individuellt för varje uppdrag och skall inkludera moms. Provision utgår bara om försäljning sker och köpeavtal upprättas. Det är säljaren som betalar hela provisionen, vilken är en omkostnad som är avdragsgill i deklarationen. Köparna uppfattar det ofta som en stor trygghet att det finns en fastighetsmäklare med vid en försäljning eftersom fastighetsmäklaren är en oberoende förmedlare som även skall ta tillvara köparens intressen.

Sammanfattningsvis är villkoren mycket enkla: Ingen affär – ingen provision.

Till skillnad mot ett fast arvode har provisionssystemet den fördelen att fastighetsmäklaren alltid har en egen fördel att sälja en fastighet till bästa möjliga pris. Fastighetsmäklaren har även en skyldighet att se till att du som säljare får bästa möjliga pris. Det är dock säljaren och inte mäklaren som bestämmer till vem och på vilka villkor fastigheten skall säljas.

Varje affär är unik och det finns inga givna mallar för hur en försäljning skall gå till vilket ställer höga krav på fastighetsmäklarens erfarenhet, kunskap och anpassningsförmåga.