Försäkringar

Genom att teckna en säljaransvarsförsäkring försäkrar säljaren bort sitt ansvar för dolda fel. Vid en tvist går ett försäkringsbolag går in i säljarens ställe. Därför blir en säljansvarsförsäkring en trygghet för både säljare och köpare.

Försäkringen täcker, med vissa undantag, det 10-åriga ansvar för dolda fel en säljare har enligt jordabalken 4:19.

Förr var det vanligt att säljare krävde en friskrivningsklausul från dolda fel som ett villkor för försäljning. Detta sände dock negativa signaler till köparna som då i regel ville bli kompenserade för detta genom ett lägre pris. Genom att teckna en säljansvarsförsäkring kan denna osäkerhet istället försäkras bort. Premien är relativt låg, ca 10 000:- (2009) och inkluderar besiktning och försäkring under 10 års tid. Den omfattar även att försäkringsgivaren för din talan om köparen skulle ställa krav mot dig samt betalar utrednings- och eventuella rättegångskostnader å dina vägnar. Detta oavsett om det visar sig vara ett dolt fel eller inte. Visar det sig att det är ett dolt fel som omfattas av försäkringen utbetalas ersättning med avdrag för självrisken.

Om man som säljare inte vill leva med den ovissheten att eventuellt kunna bli ställd till svars för dolda fel, så kan vi ge er allmän information om hur ni kan teckna en säljarförsäkring som förmedlas av Willis AB / Chubb. Läs mer på Chubbs hemsida.

Försäkring mot dubbla boendekostnader

Under 2008 lanserades en försäkring för säljare mot dubbla boendekostnader. Denna försäkring syftar till att du som säljare inte skall riskera dubbla boendekostnader utifall att du köper ett nytt boende och inte får din gamla bostad såld. Försäkringen finns för både villa och bostadsrätt och det finns i två olika varianter, en med tre månaders täckning och en med sex månaders täckning, båda med en karenstid om tre månaders karenstid. Vill ni veta mer om denna försäkring så berätta vi gärna mer.