Klagomål

Ibland blir det inte riktigt som man har tänkt sig! När du som säljare inte riktigt känner dig nöjd så uppmanar vi dig att ta kontakt med oss direkt för att reda ut eventuella problem.

Om du som säljare är missnöjd med mäklartjänsten och hur vi har utfört denna så är vårt råd är att direkt ta kontakt med vederbörande mäklare för att sätta er ner i lugn och ro och diskutera problemet.
Om man inte lyckas med detta så kan man anmäla fastighetsmäklaren till den statliga tillsynsmyndigheten Fastighetsmäklarinspektionen som utreder anmälan. Tillsynen kan ge följande tre resultat: Mäklaren får en varning eller vid grova fall kan mäklaren avregistreras (yrkesförbud). Om förseelsen är ringa så kan mäklaren tilldelas en erinran eller så kan ärendet avskrivas utan påföljd. Fastighetsmäklarinspektionen beslutar aldrig i skadeståndsärenden.
Man kan också vända sig till fastighetsmäklarens branschorganisation, Mäklarsamfundet eller Fastighetsmäklarförbundet och deras reklamationsnämnd för att få ett utlåtande om fastighetsmäklaren har gjort sig skyldig till något övertramp eller ej.

Till Mäklarsamfundets kundombudsman kan både köpare, säljare och spekulanter höra av sig.

Här nedan finner du länkar till mer information i detta, länkarna öppnas i nytt fönster.

Fastighetsmäklarinspektionen
Mäklarsamfundets kundombudsman
Fastighetsmäklarförbundet information: Missnöjd med mäklaren?