Referenser

Vi samarbetar till största delen med privatpersoner. Det beror på att den största delen av fastighetsbeståndet på Gotland ägs av privatpersoner.

Vi har även samarbetat med många företag/organisationer/myndigheter. Här nämnes några samarbetande kunder och uppdragsgivare:

Gotlands Museum/GOTLANDS FORNVÄNNER
LÄKARE UTAN GRÄNSER
DE DÖVAS RIKSFÖRBUND
NATURSKYDDSFÖRENINGEN
KRONOFOGDEMYNDIGHETEN (avseende underhandsförsäljningar)
LÄNSSTYRELSEN.
GOTLANDS KOMMUN
HANDELSBANKEN
CANCERFONDEN
FABRIKEN PÅ FURILLEN

På Gotland och fastlandet verksamma advokater i egenskap av boutredningsmän och konkursförvaltare samt flera tusen privatpersoner.

Skapa dina egna referenser

Om man vill skapa sina egna referenser kan man höra sig för bland vänner och bekanta som gjort husaffärer och som har erfarenheter i kontakter med mäklare. Man kan även rådfråga sin bank. Som oberoende mäklare så vill vi påstå att vi haft kontakt med de flesta inom bankväsendet på Gotland och samarbetet är det absolut bästa.
På en liten ort som Gotland betyder dessa kontakter så oerhört mycket mer än i storstadsområden.