Säker affär

Förarbete

Säljare
Genomgång av förmedlingsuppdraget
Besiktning
Genomgång av lån
Ny finansiering
Värdering
Reavinstutdelning
Insamling av objektsfakta
Vid bostadsrätt
Årsredovisning, föreningens ekonomi mm
Kontroll av ägar- och -inteckningsförhållanden
Nyttjanderätter Servitut mm

Köpare
Objektsbeskrivning
Ekonomianalys
Preliminär finansiering
Boendekalkyl

Försäljningsarbete

Säljare
Marknadsföring
Annonsering etc
Genomgång av spekulantregister
Visning
Upplysning
Säljarens upplysningsplikt för faktiska fel
Regler vid förvärv av fast egendom
Vid bostadsrätter, regler vid förvärv
Rådgivning
Fiskrivningsklausul
Förhandlingar
Andra villkor
Övriga handlingar
Relaxering
Kommunalt förköp/förvärvstillstånd?

Köpare
Marknadsföring
Anslutning till spekulantregister
Annonsering
Upplysning
Köparens undersökningsplikt
Regler vid förvärv av fast egendom
Vid bostadsrätter: regler vid förvärv
Ev. rekommendation om jordabalksbesiktning
Kommunalt förköp/förvärvstillstånd?
Förhandlingar
Andra villkor
Rådgivning
Låneförbehåll
Boendekalkyl
Individuell kalkyl
Övertag av befintliga lån
Nya lån

Avslut

Säljare
Köpekontrakt
Genomgång av paragrafernas innebörd
Lösen av lån. Friställning av panter
Köpebrev
Likvidavräkning
Ekonomiskt avslut

Köpare
Köpekontrakt
Genomgång av paragrafernas innebörd
Upptagande av nya lån
Övriga handlingar
Gravationsbevis
Lånereverser
Nya pantbrev mm
Köpebrev
Tillträde
Försäkring
Lagfart

Filer