Skatt

Från och med den 1 januari 2008 avskaffades den statliga fastighetsskatten på bostäder och ersattes av en kommunal fastighetsavgift. Den kommunala avgiften (2015) är maximalt 7 262 kronor per år för varje småhus, dock högst 0,75 procent av taxeringsvärdet för småhuset med tillhörande tomtmark, så ett taxeringsvärde över ca 910 000 kr blir maximalt 7 262 kr. För hyreshus är avgiften (2015) 1 243 kronor per år per bostadslägenhet, dock högst 0,4 procent av taxeringsvärdet för bostadshuset med tillhörande tomtmark. Pensionärer skall högst behöva betala 4% av inkomsten i fastighetsavgift för permanentbostad i småhus. Dock skall det fortfarande betalas fastighetsskatt för bland annat obebyggda tomter, arrendetomter, hyreshus som är lokaler, industrifastigheter.

Utöver den kommunala fastighetsavgiften skall dels en engångsskatt betalas när fastigheten köps (kallas för lagfart och utgör 1,5% på köpesumman, för företag är det 4,25%) och dels skatt på vinsten betalas när fastigheten säljs med vinst. Förenklat uttryckt skall 22% i skatt betalas på vinsten. Om du säljer ditt permanentboende och köper ett nytt så kan du begära uppskov med skatten. Tänk också på att mäklararvode och vissa andra försäljningsomkostnader alltid är avdragsgilla.

I samband med att vi diskuterar försäljning berör vi detta och om du vill ha hjälp så upprättar vi även de bilagor som behövs i samband med deklarationen avseende försäljningen. Vi ansvarar dock inte för yrkade avdrags giltighet och rimlighet och vi sköter inga kontakter med skatteverket.

Reavinstkalkyl hos nordea – villa
Reavinstkalkyl hos nordea – bostadsrätt
Reavinstkalkyl hos nordea – fritidshus

På skatteverket finns alltid aktuell information, mycket bra broschyrer samt alla blanketter du behöver.
Skatteverket