Värdering

För att kunna göra en korrekt värdering av fastigheter och bostadsrätter krävs lång erfarenhet. Efter många år av förmedlingar får man en bra känsla för en fastighets värde. Detta kombinerat med statistik och prisjämförelser gör att våra värderingar är gångbara i banker och andra kreditinstitut. I mån av tid utför vi värderingsuppdrag mot ersättning. Om det leder till försäljningsuppdrag ingår denna värdering i det kommande arvodet. Värderingarna kan även vara aktuella i bodelnings och arvskiftessituationer.

Vi är godkända av alla banker och kreditinstitut att göra värderingar för villa, fritidshus, bostadsrätt, lantbruk och tomtmark. Vi kan även utfärda värdeintyg för lagfart och vi har fördjupad kunskap och utbildning om kommersiella fastigheter.

Prissättning

Prissättningen inför en försäljning görs efter samråd mellan mäklaren och säljare. En säljares förväntningar på priset kan ibland avvika från det objektiva marknadsvärdet. Vi försöker utifrån jämförelser med tidigare förmedlingar och vetskap om köparintresse sätta ett så riktigt pris som möjligt från början. Ibland infrias förväntningarna, ibland inte.