Gannarve Gård

Fröjel Gannarve 158

Gannarve är en strandgård med många möjligheter: En storlagen plats att bo och jobba på. Varierande marker med strandängar, åkrar, beteshagar, tät mogen skog och en svårslagen utsikt mot havet. Stor del orörd natur som är rik på växt- och fågelliv. Kalkstenshus med stor bostad, tillbyggt restaurangkök och matsal. 3 separata byggnader för sommaruthyrning, äldre stall/tröskvandring/gårdsmuseum. Samlat för gästgiveri/restaurang/café. Avskilt ligger två äldre sommarstugor och mot norr finns maskinhallar, stort ridhus, stall och förrådsbyggnader anpassat för hästhållning (uppfödning/avel/ridverksamhet).
Total areal: 76 ha fördelat på skog 20 ha, impediment 1 ha, åker 6 ha, bete 9 ha och övrigt 40 ha.
Titta gärna in på vår flygfilm över fastigheten under "Länkar" här till höger.

Areal

Arealuppgifter enligt taxerad areal. Totalt 76 ha, fördelat på skog 20 ha, impediment 1 ha, åker 6 ha, bete 9 ha, övrigt 40 ha.

Byggnadssätt

Bostadsbyggnad
Biarea150 kvm
Byggnadsyta154 kvm
RenoveringarFastighetens mangårdsbyggnad har genomgått omfattande om- och tillbyggnad 1982. Då renoverades bostaden och tillbygge skedde av restaurangkök och matsal, anpassat till gästgiveriverksamhet, kombinerat med ridlägerverksamhet.
RumsbeskrivningRumsbeskrivning på huvudbyggnad.
Mangårdsbyggnaden består av tre delar:
1/ Bostad
2/ Restaurangkök
3/ Matsal
Mangårdsbyggnaden är ursprungligen från mitten av 1800-talet, byggd i kalksten i 1,5-plan med källare.
1/ I bottenplan finns hall/huvudentré via hög stentrappa (mot vägen), gästtoalett, två rum i vardera sidan (ett mot söder och ett mot norr). I den bakre delen ligger stort kök med inredning från 1980-talet (då hela bostaden totalrenoverades). I köket finns gammal bakugn bevarad. I tillbygget finns en hall med trappa till vindsplan och trappa ner till källarvåning. Badrum/tvättstuga med inredning från 1980-talet. Lägst bak finns två sovrum i fil.
Vindsplanet har i tillbygget ett stort rum (med utsikt mot havet). Över huvudbyggnaden; oinredd vind.
Källaren är uppdelad i två delar: Från bostaden kommer man ner i pannrum med kombipanna från 2009 (ved/el) med två acc.tankar (2 x 500 l). Extra v/v-beredare. I den andra delen av källare finns som en stor gillestuga med klinkergolv, putsade väggar och träpanel i tak. Tidigare har utrymmet disponerats som café/pub. Ingång från gården och det finns även en passage till tillbyggda restaurangköket.

2/ Restaurangköket är tillbyggt på 1960-talet. Här finns kök, diskrum, kallskänk, förråd/kiosk, renseri, rotfruktsrum och personalrum. Passage in till matsalen i ytterligare tillbygge.
Byggnadsarea: 85 m²

3/ Matsal. Stort öppet rum med öppen spis och utgång till stor terrass på ca 50 m² mot havet. Del av detta utrymme är avsatt till kontor, med ingång från köksavdelningen.
Byggnadsarea: 85 m²

Eftersom tomten sluttar blir tillbygget i stort sett som i samma plan/souterräng som huvudbyggnadens källarvåning.
UndergrundBerg
GrundmurKalksten
GrundGjuten
StommeKalksten
BjälklagTrä
FasadPuts
TakbeklädnadTegel
Utv plåtarbetenGalvaniserat/målat
HängrännorGalvaniserad målad plåt
FönsterKopplade fönster
VentilationSjälvdrag
MurstockMurad skorsten
VattenEnskilt vatten (grävd brunn)
AvloppEnskilt avlopp, tre-kammarbrunn med efterföljande infiltration.
TomttypTomtarea 3 000 m². Parkliknande tomt med allé av lönnträd längs infarten från länsväg 140

Flygelbyggnad
Byggnadsyta85 kvm
RumsbeskrivningByggnad 2 (adress: Fröjel Gannarve 164)
Flygel/gästhus
Byggnadsarea: 85 kvm
4 gästrum i markplan, med egen dörr från varje rum. Byggt i trä/skiftesverk med delvis putsad fasad. Tegeltak med lokalt tillverkat Mulde-tegel.
Toalett/dusch finns tillgång till i byggnad 3 (4 toaletter och 2 duschar)

Flygelbyggnad
Byggnadsyta105 kvm
RumsbeskrivningByggnad 3 (adress: Fröjel Gannarve 162)
Flygel/gästhus
Byggnadsarea: 105 kvm (85 + 20 kvm)
6 uthyrningsrum varav 2 rum i markplan (med egen toalett/dusch) + ett TV-rum. 4 rum på vindsplan som nås via utvändig trappa. Vindsrummen har gemensam toalett/dusch i tillbygge i markplan (4 toaletter och 2 duschar)). Byggt i sten med putsad fasad. Tegeltak med lokalt tillverkat Mulde-tegel.

Logement
Byggnadsyta105 kvm
RumsbeskrivningByggnad 4 (adress: Fröjel Gannarve 166)
Logement
Byggnadsarea: 105 kvm (85 + 20 kvm)
Byggnanden har använts som logement vid ridskoleverksamheten. Ett korsvirkeshus med putsad fasad och tegeltak med lokalt tillverkat Mulde-tegel. Inrett med 4-bäddsrum med våningssängar. Där finns toalett, dusch och ett stort samlingsrum. Utvändig trappa till sovloft med ett 10-tal bäddar

Sommarstuga
Byggnadsyta40 kvm
RumsbeskrivningByggnad 5 (adress: Fröjel Gannarve 168)
Sommarstuga 1
Byggnadsarea: 40 kvm
2 rum och pentry. Enkel standard/renoveringsbehov.

Sommarstuga
Byggnadsyta38 kvm
RumsbeskrivningByggnad 6 (adress: Fröjel Gannarve 158)
Sommarstuga 2
Byggnadsarea: 38 kvm
2 rum och pentry. Enkel standard och renoveringsbehov.

Övriga uppgifter

EU-stöd/gårdsstöd
Fastighetens brukare uppbär ett totalt EU-stöd om totalt 212 000 kr (fördelat på miljöstöd 138 000 kr, gårdsstöd 46 000 kr, föryngring 25 000 kr och vall 3 000 kr).
Detta om man följer åtagandeplan 2015-2019.
 
Förvärvstillstånd
Fastigheten är belägen inom område klassat som glesbygd. Detta innebär att man som köpare måste ansöka om förvärvstillstånd vid Länsstyrelsen på Gotland. Kostnad för förvärvstillstånd är för enskild person 3.700:- och för juridisk person 5.700:-. Ansökan från juridisk person behandlas mycket restriktivt och för tillstånd krävs särskilda skäl.
Undantag 1: Förvärvare som redan innan förvärvet är bosatt i glesbygd behöver ej förvärvstillstånd.
Undantag 2: Om man förvärvar 100 % av aktierna i det AB som fastigheterna ingår som enda tillgång (se även under "villkor för försäljningen")
 
Jakt och fiske
Jakt- och fiskerätt ingår
 
Fornlämningar
Fastigheten har 3 registerade fornlämningar varav skeppssättningen är en.
 
Skogsbruksplan
Skogsbruksplan finns upprättad 2017-09-03. Att gälla till 2027.
Vidarebefordras på begäran till intresserade spekulanter.
 
Skeppssättningen vid Gannarve
Skeppssättningen vid Gannarve, halvannan kilometer norr om Fröjels kyrka och alldeles invid väg 140, är nästan omöjlig att missa. Den ligger ju dessutom mycket vackert i den hästbetade hagen och med utblicken mot Karlsöarna. Alla skeppssättningar är gravar från yngre bronsåldern, och de finns lite överallt på ön. Närmast till ligger väl en på strandvallen alldeles öster om Djupviks hamn, och man får inte heller missa de fyra hoplänkade skeppen vid Rannarve i Klinte. Men tillsammans med skeppssättningarna vid Gnisvärd nära Tofta kyrka får nog Gannarveskeppet ändå anses höra till de mäktigaste på Gotland. Nämnas bör kanske att det från början legat två stenskepp här, och att de under tidernas lopp blivit ganska illa åtgångna och sönderodlade. Stenarna i dem hade spritts över fältet och använts i kringliggande gärdesgårdar. Det ena skeppet har dock gått att restaurera med stor säkerhet utifrån de stora stävstenarna, och det ligger där nu, lockande och fantasieggande.
Skeppsättningen är 29 meter lång och 5 meter bred och blev restuaurerad 1959 i samband med arkeologiska undersökningar.
Tidigare låg här två skepp. Endast stävstenarna återstod.
 
Villkor för försäljning
Försäljning av fastigheten Gannarve 2:1 m fl kan ske enligt två alternativ:
1/ Fastigheten förvärvas av köpare (fysisk person) som betalar accepterat pris till säljaren (Gannarve AB). Full lagfartskostnad erläggs utöver pris, samt villkor om att förvärvstillstånd beviljas.
2/ Spekulant köper samtliga befintliga aktier i Gannarve Gästgiveri AB där fastigheterna ingår som enda tillgång. Denna form av förvärv har svårare att finansiera köpeskilling genom belåning, men man undslipper lagfartskostnad och behöver inte söka förvärvstillstånd.
Årsredovisning för 2016 finns att tillgå för intresserade spekulanter.

Säljaren förbåller sig fri prövningsrätt i bedömningen av olika bud enlig de båda alternativen.
 
Undantag mark
Säljaren undantar mark att sammanläggas med fastigheten 1:7 ( ca 1800 m² + carport) och 1:9 (ca 2800 m²). Ansökan om fastighetsreglering är inlämnad av säljaren som även bekostar denna åtgärd. Orsaken är att dessa fastigheter ägs av delägarna personligen och ger bättre "arrondering" vid ny ägare av huvudfastigheterna.
 
Arrendeavtal
Inga arrende- och/eller nyttjanderättsavtal finns upprättade.
 
Framida tillståndsprövningar
Senaste säsongen har det inte bedrivits någon kommersiell verksamhet på fastigheten och i AB:t som äger denna. Som köpare och ny ägare erfordras därför aktuella tillstånd efter sedvanlig myndighetsprövning för avsedda ändamål och verksamhet som man tänker bedriva.
 
Tillstånd - friskrivning
Senaste säsongen har det inte bedrivits någon kommersiell verksamhet på fastigheten och i AB:t som äger denna. Säljaren friskriver sig därför från allt ansvar för framtida tillstånd för olika former av verksamheter. Ej heller garanteras att kök/restaurang, uthyrningsverksamhet och hästhållning uppfyller dagens krav på utrustning, utformade etc.

Övriga byggnader

Ridhus
Byggnad 7 (adress: saknas)
Ridhus
Sammanlagd area 920 kvm. Beskaffenhet: Normalt.
Bygglov 1973-08-30
Stålkontruktion med ytterväggar i trä och under eternittak.
Själva ridhuset är 740 kvm, med tillbyggt halmförråd 140 kvm och stallplatser på baksidan 40 kvm.
På baksidan finns även en utvändig trappa upp till ett stort rum med glasfönster ut mot ridhuset.
 
Lösdriftsstall
Byggnad 9 (adress: saknas)
Lösdriftsstall för hästar byggt i vinkel
Byggnadsarea: 100 + 50 kvm
 
Maskinhall
Byggnad 10 (adress: saknas)
Maskinhall 1
Byggnadsarea: ca 210 kvm. Byygt omkring 1995.
Gjuten platta, väggar med plåtkontruktion och under plåttat. El anslutet.
 
Ladugård/stall /tröskvandring
Byggnad 11 (adress: saknas)
Ladugård (byggd i trä, bulhuskontruktion, under plåttat med äldre stall och tröskvandring (byggt i sten under plåttak). Ursprungligen uppfört på 1880-talet.
Byggnadsarea: 420 kvm (stall 240 kvm, tröskvandring 80 kvm, bakbygge 100 kvm).
Stora delar av den gamla tröskvandringen är intakt, vilket är väldigt sällsynt idag.
Loftet har delvis varit inrett som gårdsmuseum med samlingar av gamla redskap och verktyg.
Denna byggnad ligger på gamla gårdsplanen i anslutning till bostadsbebyggelsen.
 
Förrådsbyggnad
Byggnad 12 (adress: saknas)
Förråd/enkel stuga
Byggnadsarea: 30 kvm
Ligger i anslutning till maskinhall 1
 
Maskinhall
Byggnad 13 (adress: saknas)
Maskinhall 2/vagnbod
Byggnadsarea: ca 200 kvm.
Bygglov 1972-03-17
Gjuten platta, stomme i cementhålsten. Plåttak.
 
Förrådsbyggnad
Byggnad 14 (adress: saknas)
Dus/halm-förråd. Enkelt skick.
Byggnadsarea: ca 30 kvm.
Ligger i anslutning till huvudstallet
 
Båthus
Byggnad 15 (adress: saknas)
Båthus, enkelt skick
Byggnadsarea: 17 kvm
Båthuset är avskilt beläget vid havet, 500 meter från övrig gårdsbebyggelse
 
Förrådsbyggnad
Byggnad 16 (adress: saknas)
Förråd
Byggnadsarea: 16 kvm
Ligger mellan sommarstuga 2 och ridhus
 
Garage/förråd
Byggnad 17 (adress: saknas)
Garage/hästtransport
Byggnadsarea: 16 kvm
Ligger i anslutning till stallet
 
Stall
Byggnad 18 (adress: saknas)
Stallbyggnad uppförd på 1960-talet. Byggt i sten under eternittak. Stall med 14 boxar + 8 spiltor, 2 sadelkamrar. El, vatten och avlopp.
Byggnadsarea: 365 kvm + tillbygge 40 kvm
 
,

Ekonomi

Taxeringsvärde: 2 852 000 kr
Typkod 120, Lantbruksenhet, bebyggd.
 
Taxeringsvärde 
Bostad (1929)793 000 kr
Tomtmark bostad263 000 kr
Skogsmark764 000 kr
Impediment1 000 kr
Åkermark221 000 kr
Betesmark119 000 kr
Ekonomibyggnader299 000 kr
Ekonomibyggnader392 000 kr

 

Energideklaration

Energiklass G, energiprestanda 244 kWh/m² år.
Status: Energideklaration är utförd.
Datum: 2017-09-18.

Servitut, planbestämmelser m m

Rättigheter-last: Avtalsservitut Kraftledning;
Ledningsrätt Va-Ledningar M M; (kommunal v/a-ledning, 2004)
Officialservitut Väg + Elledning (till förmån för Gannarve 1:9)

Inskrivna servitut/Övr gravationer: Avtalsservitut (kraftledning 2015-11-19 akt D-2015-00535331:1).
Gemensamhetsanläggning: Gannarve:Gotland Fröjel S:29, Gotland Fröjel S:30-33, Gotland Fröjel S:112 (5,480%) Avser vägar, fiskeläge och grustäkt.
Skattetal: Mantal. 8830301/43520000.
Lilla Snögrinde: Gotland Klinte S:1, S:5-10, S:12, S:20-22, S:24-25 (0,231%), avser vägar, strandmark och del av Klinteberget.
Skattetal: Mantal. 321/10000.
Inga kostnader belastar f n fastigheterna med anledning av dessa samfälligheter.
Planbestämmelser: Fornlämning (3 st), Natura 2000-område (från 2004, avser 37 ha) , Nybyggnadsförbud (1972-10-20) Väglagen § 47 (Allmänt byggnadsförbud längs länsvägarna 140-149 till en bredd av 20 meter, enligt § 47 väglagen, länskungörelse A43/1972).

Vägbeskrivning

Fastigheten ligger strax norr om Fröjel kyrka. Mellan länsväg 140 och havet. Strax innan Gannarve Skeppssättning, infart vid skylt "Gannarve Gård"

Övrigt

Gannarve Gård är en mycket speciell plats på Gotland, beläget strax innan Fröjel kyrka med en bedårande utsikt mot havet och horisonten där Lilla Karlsö ligger som närmast. Gannarve skeppssättning ligger på ägorna och det är nog en av Gotlands populäraste rastplatser med detta monument från bronsåldern, en nästan 3000 år gammal gravplats som återskapats och restaurerats i nutid. Gården består av två intilliggande fastigheter (en i Fröjel och en i Klinte) med en sammanlagd areal på ca 75 hektar. Mot havet har man kilometerlång kustlinje eftersom hela Gannarveviken tillhör fastigheten. Här hittar man sällsynta växter och fåglar i mängder.
Fastighetens bebyggelse har hittills varit inriktad på kombinationen gästgiveri och ridlägerverksamhet men man har alla möjligheter att ändra och anpassa till annan inriktning. Många förknippar gården med hästar och ridläger och det är många som lärt sig umgås med hästar och konsten att rida på denna gård så det är ett "varumärke" som följer med av bara farten och som man kan bygga vidare på eller forma om efter eget tycke eller egna idéer.
Men själva platsen kan man inte ändra på, dess läge, natur och utsikt är helt bedårande. Stillheten och ljuset nere vid strandängarna är magiskt.
Mangårdsbyggnaden är ett typiskt gotlandshus i kalksten från mitten av 1800-talet med tillbyggt restaurangkök och matsal.

Bostadsfakta

Bostadstyp Lantbruk
Adress Fröjel Gannarve 158
Fastighetsbet. Fröjel Gannarve 2:1, Klinte Lilla Snögrinde 1:49
Område Fröjel - Västra Gotland
Ort Klintehamn
Kommun Gotland
Tomtarea 76 ha
Pantbrev 4 st om totalt 359 100 kr
Utgångspris 12 000 000 kr

Ansvarig mäklare

Leif Bertwig

leif@bertwig.se
070-343 21 00
070-343 21 00

Intresseanmälan

* Obligatoriska fält
HitCounter