Fröjel - Strax ovanför Sandhamns sandstrand

Fröjel Göstavs 867D

Fint belägen tomt i Fröjel med utmärkt havsnära läge längs med en av Gotlands vackraste kuststräckor, Ekstakusten. Havet skymtas från tomten och Sandhamns utmärkta sandstrand ligger ca 200 meter bort. Strax söder om tomten ligger Djupvik som erbjuder en utmärkt restaurang och resort och även Fröjel Resort med hotell, spa och restaurang ligger en kort promenad bort. Kommunalt V/A finns i tomtgräns och anslutning medges när avsaltningsanläggningen vid Kvarnåkershamn är färdigbyggd (prel hösten 2019).

Besök gärna fastigheten på egen hand och kontakta ansvarig mäklare vid frågor, välkommen!

Byggrätt

Byggrätt i enlighet med byggnadsplan. Byggnadsplan 1965-12-10, Akt beteckning 09-EKS-154
Utdrag från planbestämmelserna:
- Tomtplatser med en areal på upp till 2 500 m2 får bebyggas med max 150 m2. De fastigheter som i dag har en bebyggelse med större byggnadsarea får (i en framtida bygglovansökan) utöka byggrätten med max 10 % av den befintliga. Den totala byggnadsarean får dock inte överstiga 170 m2
- Tomtplatser som överstiger 2 500 m2 får bebyggas med max 200 m2
byggnadsarea. Dock får huvudbyggnad inte uppta större byggnadsarea än 150 m2.
- Endast en huvudbyggnad innerymmande en lägenhet per fastighet får uppföras.
- Ny bebyggelse ska utformas med små anpassade volymer som inte förvanskar områdets befintliga karaktär.
- För framtida nya avstyckningar får tomtstorleken inte understiga 1500 m2..

Servitut, planbestämmelser m m

Förmån: Avtalsservitut: Väg, 0980IM-12/5877.1
Innebär rätt att ta väg fram till fastigheten över fastigheterna Eksta Bjärges 1:23 och Eksta Suderskogen 1:1.

Bostadsfakta

Bostadstyp Tomt
Adress Fröjel Göstavs 867D
Fastighetsbet. Fröjel Göstavs 1:159
Ort Klintehamn
Kommun Gotland
Tomtarea 1 140 m²
Utgångspris 795 000 kr

Ansvarig mäklare

Hjalmar Bertwig

hjalmar@bertwig.se
0722-11 33 00
0722-11 33 00

Intresseanmälan

* Obligatoriska fält
HitCounter