Katthammarsvik - Stor tomt med havsutsikt

Hallvidevägen 4

Med ett underbart läge i Katthammarsvik på Östergarnslandet ligger denna stora och uvecklingsbara tomt. Här finns möjlighet att skapa sig sin egen dröm på landet. Läget kan inte bli mycket bättre med havet och sandstand ca 100 meter nedanför tomten och från den egna tomten erbjuds fin havsutsikt.

I Katthammarsvik finns kommunalt vatten och avlopp. För närvarande är reningsverket överbelastat vilket gör att nya anslutningar inte tillåts. Preliminärt skall reningsverket vara utbyggt 2021 enligt uppgift från Region Gotland.

Tillträde

Enligt överenskommelse, snabbt tillträde möjligt.

Tomt

Tomtarea 3 902 m² (friköpt). Plan tomt, relativt glest bevuxen med träd och buskar.

Byggnadssätt

VattenVatten saknas (kommunalt finns i området, men för närvarande anslutningsstopp)
AvloppAvlopp saknas (kommunalt finns i området, men för närvarande anslutningsstopp)

Byggrätt

Enligt byggnadsplan (1970-05-14). För mer information om byggrätt se bifogad fil under Dokument. Utifrån kartan i Byggnadsplanen kan utläsas att det finns en möjlighet till byggnation i den främre delen av tomten och en i den bakre delen. Delar av tomten omfattas av strandskydd och delar av tomten är prickad mark som ej få bebyggas.

Ekonomi

Taxeringsvärde: 2 313 000 kr (fastställt avseende år 2018)
Typkod 213, Småhusenhet, byggnadsvärde under 50 000 kr.
 

Servitut, planbestämmelser m m

Inskrivna servitut/Övr gravationer: Avtalsservitut Ledning Mm
Rättigheter Last: Avtalsservitut Ledning Mm; Officialservitut Vattentäkt; Officialservitut Väg.

Övrigt

Detta är en magisk plats nära havet i det fina lilla samhälle, Katthammarsvik, som rymmer så mycket av gammal gotländsk kultur. Här finns en rejäl hamn med rökeri och restaurang, pensionat (Borgvik) och vandrarhem (Katthamra gård), lanthandel (som är öppen året runt) och havet, miljön och naturen.

Denna fastighet ligger på lugn återvändsgata och havet ligger precis nedaför och från den egna tomten har man fin havsutsikt.

Fastighetern har del i följande samfälligheter/gemensamhetsanläggningar:
Gotland Östergarn S:1, Gotland Östergarn S:10, Gotland Östergarn S:11, Gotland Östergarn S:12, Gotland Östergarn S:13, Gotland Östergarn S:14, Gotland Östergarn S:15, Gotland Östergarn S:16, Gotland Östergarn S:17, Gotland Östergarn S:18, Gotland Östergarn S:20, Gotland Östergarn S:22, Gotland Östergarn S:23, Gotland Östergarn S:24, Gotland Östergarn S:25, Gotland Östergarn S:26, Gotland Östergarn S:27, Gotland Östergarn S:28, Gotland Östergarn S:29, Gotland Östergarn S:31, Gotland Östergarn S:32, Gotland Östergarn S:33, Gotland Östergarn S:34, Gotland Östergarn S:35, Gotland Östergarn S:36, Gotland Östergarn S:37, Gotland Östergarn S:38, Gotland Östergarn S:39, Gotland Östergarn S:40, Gotland Östergarn S:41, Gotland Östergarn S:42, Gotland Östergarn S:43, Gotland Östergarn S:44, Gotland Östergarn S:45, Gotland Östergarn S:46, Gotland Östergarn S:47, Gotland Östergarn S:48, Gotland Östergarn S:49, Gotland Östergarn S:50, Gotland Östergarn S:51, Gotland Östergarn S:52, Gotland Östergarn S:53, Gotland Östergarn S:54, Gotland Östergarn S:55, Gotland Östergarn S:56, Gotland Östergarn S:57, Gotland Östergarn S:58, Gotland Östergarn S:59, Gotland Östergarn S:60, Gotland Östergarn S:61, Gotland Östergarn S:62, Gotland Östergarn S:63, Gotland Östergarn S:64, Gotland Östergarn S:65, Gotland Östergarn S:66, Gotland Östergarn S:67, Gotland Östergarn S:68, Gotland Östergarn S:69, Gotland Östergarn S:70, Gotland Östergarn S:71, Gotland Östergarn S:72, Gotland Östergarn S:73, Gotland Östergarn S:74, Gotland Östergarn S:75, Gotland Östergarn S:76, Gotland Östergarn S:77, Gotland Östergarn S:78, Gotland Östergarn S:79, Gotland Östergarn S:80, Gotland Östergarn S:92, Gotland Östergarn S:93, Gotland Östergarn S:94.
Skattetal: Mantal. 1/256.

Bostadsfakta

Bostadstyp Tomt
Adress Hallvidevägen 4
Fastighetsbet. Östergarn Gutenviks 1:34
Område Östra Gotland - Katthammarsvik
Ort Katthammarsvik
Kommun Gotland
Tomtarea 3 902 m²
Utgångspris 2 500 000 kr

Ansvarig mäklare

Hjalmar Bertwig

hjalmar@bertwig.se
0722-11 33 00
0722-11 33 00

Intresseanmälan

* Obligatoriska fält
HitCounter