Vacker gårdsbebyggelse i Burgsvik

Hoburgsvägen 17, Olovs Kvior 11

Gotlandsgård på Storsudret vackert beläget i norra delen av Burgsviks samhälle. 8 skiften utspridda över Öja socken, varav ett äkta gotlandsänge med sällsynta växter och sjungande näktergal. Stort pampigt stenhus från mitten av 1800-talet förgyller gårdsbilden omramat av parkliknande tomt och ekonomibyggnader. Och 500 meter österut ligger en separat byggnad, den s k "bygdegården" där det finns 2 enklare lägenheter. En spännande gård som kan utvecklas på många sätt. Säljes i sin helhet (helst) eller i delar, till högstbjudande.
Areal: 78 ha varav skog 28 ha, impediment 7 ha, åker 14 ha, bete 13 ha och övrigt 16,1265 ha.

Areal

Arealuppgifter enligt taxerad areal. Totalt 78 ha, fördelat på skog 28 ha, impediment 7 ha, åker 14 ha, bete 13 ha, övrigt 16 ha.

Det finns 8 skiften. Ytterligare ett mindre skifte, öster om Ockesänget (skifte 5) står upptaget som "ungefärligt eller ej lokaliserat läge". I samband med eventuell fastighetsreglering får detta utredas.

Tillträde

Enligt överenskommelse

Byggnadssätt

Bostadsbyggnad
Biarea109 kvm
Byggnadsyta210 kvm
RumsbeskrivningRumsbeskrivning på hela bostaden om ca 167 m².
Beskrivning av mangårdsbyggnaden vid Olovs i Öja. Stenhus från mitten av 1800-talet, om och tillbyggt 1950.
Huvuddelen är byggd i 1,5-plan med enkel källare (med jord/stengolv) under hela byggnaden.
Huvudentré via hög stentrappa på södra långsidan. Hall/huvudentré med trappa upp till vindsplan. Till vänster en stor sal med parkettgolv, takbjälkar och kakelugn (ej i funktion), rakt fram finns en mindre kammare (som har dörr till både hall och sal). I del av detta rum har inredning av ett mindre badrum påbörjats). Till höger i bottenplanet finns ett vardagsrum med öppen spis, med ingång till köksavdelningen i bakre tillbygge. Köksutrymmet saknar helt inredning efter påbörjad renovering. Skafferi/tänkt badrum och köksentré med trappa till vind, nedgång till källare och ingång till pannrum. Pannrummet har äldre vedpanna och egen utgång till bakre delen av tomten.
Modernare källare under köksavdelningen och ursprunglig källare under huvudbyggnaden (med jord- och flisgolv).
Vindsplanet är endast inrett med en kammare over huvudentrén och råvind på sidorna. Över köksavdelningen finns i bakre gaveln en enklare kammare.

Bostaden har enkel standard och är i behov av renovering. Kommunalt v/a är anslutet, endast vatten är inkopplat.
GrundmurKalksten
GrundKällare/torpargrund
StommeKalksten
BjälklagTrä
FasadPuts
TakbeklädnadTegel
FönsterKopplade fönster
VentilationSjälvdrag
MurstockMurad skorsten
VattenKommunalt vatten
AvloppKommunalt avlopp
TomttypTomtarea 5 000 m². Runt bebyggelsen finns en gammal fin parkliknande trädgård. Infart på "storgården" från Olovs kvior. Även infart vid ladugården.

Bostadsbyggnad
Biarea44 kvm
Byggnadsyta235 kvm
RumsbeskrivningRumsbeskrivning på hela bostaden om ca 160 m².
Byggnaden är en f d bygdegård, som är vackert belägen i gotlandsänge mellan Burgsviks samhälle och Öja kyrka. Den gamla kyrkstigen går i västra gränsen.
Byggnaden har tre olika enheter, varav två är inredda som bostäder.
Den större lägenheten är inredd som sommarbostad och har 4 rok- ca 115 m².
Badrum med wc/dusch. Kamin i vardagsrum.
Den mindre lägenheten är vinterbonad och hyrs ut året runt. 3 rok- ca 45 m².
Mellan dessa lägenheter finns, mitt i byggnaden ett, ännu, oinrett utrymme på ca 35 m².
Gemensam tvättstuga med ingång från baksidan av byggnaden. Här finns även ett teknikrum med pump/hydrofor.
GrundTorpargrund
StommeTrä
BjälklagTrä
FasadTrä
TakbeklädnadPlåt
FönsterKopplade fönster
VentilationSjälvdrag
MurstockMurad skorsten
VattenEnskilt vatten (egen borrad brunn)
AvloppEnskilt avlopp (egen tre-kammarbrunn)
TomttypTomtarea 2 500 m². Vacker och uppväxt ängstomt.

Övriga uppgifter

Villkor för försäljning
Fastigheten kan säljas i sin helhet eller i delar.
Om uppdelning sker (genom fastighetsreglering elelr avstyckning) krävs att alla delar hittar köpare. Och om förvärv av enbart mark, krävs att förvärvare tidigare har egen fastighet som marken kan fastighetsregleras till.
Vi jämför alla inkommande bud och möjligheter.
I det fall Lantmäteriförrättning krävs kommer tillträde inte att kunna ske förrän tidigast sommaren 2019.
 
Förvärvstillstånd
Fastigheten är belägen inom område klassat som glesbygd. Detta innebär att man som köpare måste ansöka om förvärvstillstånd vid Länsstyrelsen på Gotland. Kostnad för förvärvstillstånd är för enskild person 3.700:- och för juridisk person 5.700:-. Ansökan från juridisk person behandlas mycket restriktivt och för tillstånd krävs särskilda skäl.
Undantag: Förvärvare som redan innan förvärvet är bosatt i glesbygd behöver ej förvärvstillstånd.
 
EU/gårdsstöd
Gårdsstöd utgår för totalt 17,87 ha åker/betesmark. All åkermark ligger i träda och brukas således ej för tillfället.
Ersättning för 2018 totalt: 53 111 kr (varav gårdsstöd 29 086 kr och miljöersättning 23 125 kr )
 
Arrendeavtal
Inga arealer är utarrenderade. Dock uppbärs EU-stöd skifte 4 "annan brukare"
 
Jakt och fiske
Jakträtt ingår.
 
Samfälligheter
Samfällighetsutredning ej verkställd, redovisning av fastighetens andelar i samfälligheter kan vara ofullständig. Enligt säljaren utgår inga kostnader för samfälligheter (utom möjlig kostnad för anläggande av skogsväg till skifte 7)
 
Skogsbruksplan
Ingen aktuell skogsbruksplan finns för fastigheten.
 
Fastighetsreglering
Fastigheten kommer,´under förutsättning att fastigheten säljs i delar, att omfattas av fastighetsreglering genom Lantmäteriet. För att så skall kuna ske krävs att om någon köper marken (utan bebyggelse) måste äga egen fastighet så att mark kan överföras. Lantmäteriet accepterar inte fristående obebyggda skiften av jord- äng- och/eller skogsmark.

Övriga byggnader

Ladugård
Area 280 m². Byggd i sten med överbyggnad i trä och under korrugerat eternittak. Ej i bruk men ett 10-tal båsplatser finns kvar. Södergavlen mot Olovs kvior är nyrenoverad med en (utställnings-)lokal.
 
Vagnbod mm
Äldre, byggt i sten med putsad fasad och under plåttak. Gjuten grund. Byggnadsarea: 150 m² och med tillbyggd förrådsdel 60 m² och ett äldre utedass, 8 m²
 
Hönshus
Byggt i sten under plåttak. Byggnadsarea: 68 m². Denna byggnad är belägen närmast korsningen och på baksidan finns ytterligare enklare plåtklätt traktorgarage/vagnslider.

Ekonomi

Taxeringsvärde: 3 282 000 kr
Typkod 120, Lantbruksenhet, bebyggd.
 
Taxeringsvärde 
Bostad (1929)645 000 kr
Bostad (1940)306 000 kr
Tomtmark bostad270 000 kr
Tomtmark bostad98 000 kr
Skogsmark974 000 kr
Impediment10 000 kr
Åkermark601 000 kr
Betesmark251 000 kr
Ekonomibyggnader127 000 kr

 

Energideklaration

Status: Energideklaration ej utförd.

Servitut, planbestämmelser m m

Rättigheter-last: Avtalsservitut Avlopp; Avtalsservitut Kraftledning; Ledningsrätt Starkström; Officialservitut Vattenledning och Avlopp; Officialservitut Vattentäkt; Officialservitut Vattentäkt Väg; Officialservitut Väg

Inskrivna servitut/Övr gravationer: Avtalsservitut Avlopp, Avtalsservitut.
Gemensamhetsanläggning: Skattetal: Mantal. 59/128.
Planbestämmelser: Byggnadsplan (1953-03-20) , Byggnadsplan (1966-12-20)
Byggnadsplanerna omfattar hemskiftets brukningscentrum, främst runt "nya" ladugården där det finns inritat tomtmark för bebyggelse. Planerna är gamla och kan "kollidera" med nyare översiktsplan för Storsudret. Därför lämnas inga garantier för att exploatering kan ske, utan problem.

Vägbeskrivning

Fastigheten ligger i 8 olika skiften inom Öja socken på Storsudret. Bebyggelsen och brukningscentrum ligger på vänster sida, vid infarten mot "Öja kyrka". Den fristående, separata "bygdegården" ligger ytterligare 500 meter österut, mot kyrkan.

Övrigt

En ståtlig och vacker Gotlandsgård i Burgsviks samhälle, vid havet på Storsudret. Marken ligger fördelad i 8 skiften över hela Öja socken och drömmen vore att det skulle förbli så. Men om man är mer intresserad bebyggelsen eller marken så finns möjligheten att bjuda på delar. Då får vi pussla ihop en fastighetsreglering (som tar ca ett år att genomföra). Alternativet är att en köpare köper hela gården och sedan säljer delar vidare. Det finns många alternativ men i huvudsak gäller följande:

1/ Hela gården med all bebyggelse och all mark: 9 000 000 kr
eller i delar:
2/ Gården bruksningscentrum med all bebyggelse (utom "bygdegården) och ca 13 000 m² tomt: 4 000 000 kr.
3/ Bygdegården med 4 000 m² ängstomt: 2 000 000 kr
4/ Åkermarken: 1 500 000 kr
5/ SKogsmarken 1 500 000 kr

Visningar

Ons 20 Juni kl 14:00-15:00 OBS. Anmälan krävs
Mån 25 Juni kl 14:00-15:00 OBS. Anmälan krävs

Bostadsfakta

Bostadstyp Lantbruk
Adress Hoburgsvägen 17, Olovs Kvior 11
Fastighetsbet. Öja Olovs 1:15
Område Burgsvik Storsudret
Ort Burgsvik
Kommun Gotland
Tomtarea 78 ha
Pantbrev 2 st om totalt 527 000 kr
Utgångspris 9 000 000 kr

Ansvarig mäklare

Leif Bertwig

leif@bertwig.se
070-343 21 00
070-343 21 00

Intresseanmälan

* Obligatoriska fält
HitCounter