Budgivning pågår Högsta bud: 13 100 000 kr
Visby innerstad

S:t Klemensgatan 11

Stort representativt bostadshus byggt 1888 i nyrenässans med 9 rok-247 m² i två plan + källare 111 m². Två tomter (en obebyggd), sammanlagt 590 m², med gräns mot tre gator. Modern standard m bl a bergvärmeanläggning, 5 kakelugnar, 1 kamin, vedspis i kök. Förnämligt läge mellan Norderport och Stora Torget. Nära till Domkyrkan, Botaniska och Strandpromenaden.

Planlösning

Rumsbeskrivning på hela bostaden om ca 247 m².
Bostadshuset är byggt 1888 i nyrenässans, i trä med putsad fasad. Byggt i två plan med källare under huvuddelen.
Ursprungligen var bara gatuplanet inrett till bostad. Vinden inreddes bara delvis och i sin helhet 1935. Runt millennieskiftet renoverades hela vindsplanet och fick då modern och funktionell standard. Källaren är i stort ursprunglig från byggåret.

Bottenplan (144 m²):
Huvudentré från trappa i hörnet Smedjegatan/S:t Klemensgatan. Hall med kapprum och kalkstensgolv. Gästtoalett med wc och handfat. Svängd trappa upp till övervåningen. Sen kommer man in i ett stort, centralt beläget rum (eller sal) som förbinder ytterligare tre stora rum via vackra pardörrar. Mot S:t Klemensgatan finns ytterligare ett (sov-) rum. Samtliga dessa rum har renoverade och fungerande kakelugnar och gamla trägolv bevarade (vitsåpade plankgolv, gotländsk kärnfuru, med golvvärme. Inga radiatorer finns i huset). I den bakre delen finns det stora köket, som har köksentré från gården, källarnedgång och trappa till övervåning. Köket har inredning från 1998, Kvänum och skåpinredning i körsbär. Kalkstensbänkar och golv. Fullt modernt utrustat + vedspis.
I bottenplanet finns även en äldre, avdelad pigkammare med kakelugn (ej i bruk) och ett enklare kök med vedspis (ej i bruk). Biarea: 25 m². Denna del kan integreras med bostaden genom att öppna igensatt dörr från sovrummet. Pigkammaren har även egen entré från gården och kan också nås från källaren. Det gör att den även kan fungera som en liten gästlägenhet, alternativt kontor eller SPA-avdelning

Övervåning (103 m²) har två uppgångar, dels från huvudentrén och från köksentrén. Man kommer då upp i ett stort öppet rum med takfönster, parkettgolv och en värmande kamin. Mot gården ligger tre sovrum och ett mindre kontor.
Mot söder finns en stor "walk in closet" och mot norr ett stort badrum, med kalkstensgolv och mosaikvägg. Wc, handfat, duschplats. Här finns även plats och uttag för badkar.
Ekparkett i alla rum utom walk-in-closet, lilla kontoret och badrummet.

Källare (111 m² biarea). Nås från köksnedgången och pigkammaren. God takhöjd, sten/betonggolv, putsade väggar. Brygghus/tvättstuga med tvättgryta och gammal bakugn. Tvättmaskin. Flera stora förrådsutrymmen, pannrum med bergvärmeanläggning från 1998, anpassad till bostadens storlek, avhärdare, centraldammsugare och extra v/v-beredare. Mangelrum med en (mycket) stor och tung stenmangel och som kuriosa finns i källaren bevarade de gamla likströmsledningarna från när elektricitet installerades någon gång i begynnelsen.

Sammantaget är detta en stor och exklusiv bostad som har kvar stora delar av det ursprung som handlaren Carl Enequist uppförde 1888 till sig och sin familj och har sin plats i gaturummet med sitt "strategiska" läge mellan Norderport och Stora Torget.

Typ

Villa

Storlek

Boarea 247 m². Biarea 136 m². Byggnadsyta ca 170 m². Areauppgifter enligt mätning (SS 21054:2009). 9 rum, varav 4-5 sovrum.

Tomt

Tomtarea sammanlagt 590 m² (friköpt).
Fördelning:
S:t Nikolaus 17 (bebyggda): 336 m² och
S:t Nikolaus 18 (obebyggd, förutom uthus): 254 m²
De båda fastigheterna är f n integrerade med varandra och utgör en naturlig enhet men möjlighet finns dock att dela upp dem och nybebygga. Planen medger att tomten nr 18 bebyggs. Byggnaden måste anpassas till omgivande bebyggelse samt antikvarisk och arkeologisk undersökning erfordras.


S:t Nikolaus 17 utgör tillsammans med trädgårdsfastigheten S:t Nikolaus 18 kvarterets hela sydsida längs Smedjegatan, S:t Klemensgatan och S:t Nikolaigatan. Fastigheterna har genom åren fram till idag haft samma ägare och hör funktionsmässigt ihop. S:t Nikolaus 17 som ligger i öst upptas till större delen av kvarterets största enfamiljsbostad, vilket uppfördes 1888 med en utformning i säregen nyrenässans. Trädgården till bostadshuset utgörs i huvudsak av S:t Nikolaus 18. Där finns ett uthus från 1910-talet samt ett lusthus från det sena 1800-talet placerade i den lummiga (dominerat av ett stort valnötsträd), av höga plank tydligt avgränsade trädgården.
På fastigheten S:t Nikolaus 18 finns även bevaradd en äldre, borrad (25 m) brunn med en handpump i gjutjärn, tillverkad vid Fole Mekaniska Verkstad

Byggnad

2 plan, med källare. Byggår 1888.

Byggnadssätt

UndergrundBerg
GrundmurKalksten
GrundGjuten/kalksten
StommeTrä
BjälklagTrä
FasadPuts
TakbeklädnadPlåt
Utv plåtarbetenGalvaniserat/målat
HängrännorGalvaniserad målad plåt
FönsterEnkla fönster med innanfönster
VentilationSjälvdrag
MurstockMurad skorsten
VattenKommunalt vatten
AvloppKommunalt avlopp

Uppvärmning och el

Uppvärmningssystem: Bergvärme + kakelugnar. 1998. Elstammar: Ledningarna utbytta.

TV- och internetanslutning

Fastigheten är ansluten till fast fibenät (4 ingångar, varav en i bruk)

Balkong/uteplats

Stensatt uteplats i trädgården i anslutning till köksentrén, om ca 20 m², läge sydväst.

Bilplats

Parkering om ca 50 m² med plats för 2 bilar. Infart via träport i hörnet S:t Klemensgatan/Nikolaigatan. Belägen helt på fastigheten S:t Nikolaus 18

Övriga byggnader

Lusthus byggt 1888 i schweizerstil och med färgat fönsterglas. Byggt i trä under papptak. Byggnadsarea: 8 m²
Trädgårdsförråd byggt 1910S:t Nikolaus 17 utgör tillsammans med trädgårdsfastigheten S:t Nikolaus 18 kvarterets hela sydsida längs Smedjegatan, S:t Klemensgatan och S:t Nikolaigatan. Fastigheterna har idag samma ägare och hör funktionsmässigt ihop. S:t Nikolaus 17 som ligger i öst upptas till större delen av kvarterets största enfamiljsbostad, vilket uppfördes 1888 med en utformning i säregen nyrenässans. Trädgården till bostadshuset utgörs i huvudsak av S:t Nikolaus 18. Där finns ett uthus från 1910-talet samt ett lusthus från det sena 1800-talet placerade i den lummiga, av höga plank tydligt avgränsade trädgården. trä under papptak. I ena delen finns gammat afträde (utedass) bevarat. Byggnadsarea: 12 m²

Ekonomi

Taxeringsvärde: 5 057 000 kr (fastställt avseende år 2015) varav byggnadsvärde 1 723 000 kr.
Typkod 220, Småhusenhet, bebyggd.
Total driftkostnad / år och fördelas enligt följande:44 533 kr
Uppvärmning21 000 kr
Försäkring5 661 kr
Vatten/avlopp5 000 kr
Renhållning2 372 kr
Sotning500 kr
Hushållsström10 000 kr
 

Energideklaration

Energiklass D, energiprestanda 71 kWh/m² år.
Status: Energideklaration är utförd.
Datum: 2018-02-16.

Servitut, planbestämmelser, gemensamhetsanläggningar m m

Planbestämmelser: Detaljplan: Visby innerstad 2010-02-22 akt 09-P-186.

Vägbeskrivning

Fastigheten ligger i korsningen Smedjegatan/S:t Klemensgatan och har nedre gräns även mot Nikolaigatan. När till Botaniska Trädgården, Strandpromenaden, Domkyrkan och Stora Torget, ja hela norra delen av Visby innerstad.

Övrigt

Visby har en mycket lång, rik och brokig historia och varje del och byggnad har sin egen. Den här bostaden uppfördes i slutet av 1800-talet då Visby åter började resa sig och borgarna började få råd att bygga ståtliga bostäder. Genom alla år har det mesta bevarats från den tiden även om kök, badrum, tvätt och uppvärmning moderniserats och håller nutida standard. Även har man hållit ihop de båda tomterna som ligger som södra gräns i det stora kvarter där Visbys största ruin, S:t Nikolaus, ligger. Eftersom ingenting är beständit för evigt så finns alltid den möjligheten att bygga nytt, om man vill anta den utmaningen att för alltid förändra området och gatubilden.

Historik kvarteret:
Kvarteret S:t Nikolaus är beläget mellan Nikolaigatan i väst, Smedjegatan i öst, S:t Klemensgatan i söder och S:t Nikolaigränd
norr. Kvarteret har fått sitt namn efter dominikanerkonventets kyrka uppförd under 1200-talet, vilken idag är ruin. Smedjegatan var redan under medeltiden en viktig förbindelseled mellan innerstadens centrala delar och Norderport och det är i huvudsak längs denna gata som kvarterets kvarvarande medeltida byggnader och murar ligger.

Kvarteret var fullt utbyggt i sin nuvarande omfattning åtminstone vid mitten av 1700-talet. Medeltida bebyggelse finns delvis kvar och är dokumenterad i kvarterets norra och östra delar. På Schilders karta från 1697 finns tomtmark utmärkt i nuvarande kvarterets östra del, den övriga marken var hospitalsjord, men var sannolikt till viss del bebyggd. I 1785 års husklassifikation kan man utläsa att hela kvarteret var bebyggt, huvudsakligen med trähus, dock finns fyra stenhus noterade. Närmast söder om ruinen fanns det en hummelgård, denna tomt har förblivit en obebyggd yta. Tidigare under 1700-talet finns uppgifter om att en åker kallad Nunneåkern, skulle ha legat i kvarterets sydvästra del. Dagens tomtindelning har inte genomgått några stora förändringar sedan mitten av 1800-talet. Vissa tomter har dock slagits ihop alternativt avstyckats.

De mindre tomterna i kvarterets norra och västra del ägdes 1785 huvudsakligen av hantverkare av alla de slag och en del sjömän. I den östra delen, längs Smedjegatan dominerades tomtägarna av ämbets- och tjänstemän. Vid mitten av 1800-talet var uppdelningen ej lika tydlig, även om det fanns en viss tendens. Under andra hälften av 1800-talet skedde dock en tydligare segregering då det längs större delen av kvarterets östra sida uppfördes stora representativa bostäder för samhällets övre skikt. När det gäller den nuvarande bebyggelsestrukturen finns denna uppdelning kvar, den västra sidan av kvarteret präglas av en småskalig träbebyggelse, med rötterna i 1700-talets byggnadsskick, medan östra sidan präglas av de större bostadshusen, uppförda i ett klassicerande eller historiserande formspråk vid slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. I syfte att frilägga kyrkoruinen revs den äldre bebyggelsen norr om ruinen i slutet av 1800-talet och området blev parkmark. Idag karaktäriseras detta område av en glest bevuxen parkyta med gräsmatta och smala grusade gångar. Området söder om ruinen består av en relativt glest bevuxen trädgård vilken tillhör Frimurarlogen.

Historik, byggnad:
Högklassig, i det närmaste intakt interiör från 1888 (ytskikt undantaget). Gatuflygeln med två rum, kök med vedspis och pigkammare används ej. Andra kökets vedspis avlägsnad och har nya skåp. Våtutrymmen diskret installerade, liksom elementen. Planlösning o trapphus orörda (vinden inreddes helt 1935). Stor-slagna, rikt ornamenterade, vita kakelugnar (en fungerande), trägolv, profilerade snickerier, höga fotlister, bröstpanel under fönstren, höga spegeldörrar, tamburpardörrar med spröjsat färgat eller etsat glas, takrosetter. Bakugn med stor järngryta, liksom gamla elledningar snörda på porslinsknoppar i källarens brygghus. En stor stenmangel i annat utrymme. Flera gamla dörrar, bla en av karolinsk typ med utanpåliggande speglar o pepparkaksbeslag.

Byggnadsbeskrivning:
Det stora bostadshuset uppfördes 1888 åt handlare Carl Enequist. Stommen är sannolikt en regel- och stolpkonstruktion vilken är reveterad med en gråavfärgad spritputs (ersatt med rödockra). Det flacka sadeltaket är valmat vid entréhörnet och belagt med ett rödmålat falsat plåttak. Fönstren tilldrar sig lätt uppmärksamheten då de originella beslagen ger ett livligt intryck i motsats till den strama grå och vita putsfasaden. Entrén i sydöst hörnet uttrycker också en lekfullhet med sin vitputsade, kvaderliknande omfattning. Byggnaden har ett kontrasterande och spännande arkitektoniskt uttryck. Flygeln längs gatan byggdes till med entré och pigkammare 1896 och har tidvis hyrts ut från till omkring 1940. Övervåningen hade ursprungligen två rum men inreddes helt 1935. Interiören är väl bevarad från tiden då huset byggdes, fast inredning finns till stora delar kvar, i källaren finns till exempel brygghus med bakugn, järngryta och stenmangel.

Byggnaden har ett mycket stort arkitekturhistoriskt autenticitetsvärde. Genom bland annat den välbevarade interiören har byggnaden även ett kulturhistoriskt värde, samt ett viktigt estetiskt, miljöskapande värde i gatubilden. (Ur innerstadsinventeringen 1995)

Bostadsfakta

Bostadstyp Villa
Adress S:t Klemensgatan 11
Fastighetsbet. Visby S:t Nikolaus 17, 18
Område Visby - Centralt - Innerstan
Ort VISBY
Kommun Gotland
Byggnadsår 1888
Rum 9 rum
Boarea 247 m²
Biarea 136 m²
Tomtarea 590 m²
Driftkostnad 44 533 kr/år
Pantbrev 5 st om totalt 2 319 000 kr
Utgångspris 13 500 000 kr

Ansvarig mäklare

Leif Bertwig

leif@bertwig.se
070-343 21 00
070-343 21 00

Intresseanmälan

* Obligatoriska fält
HitCounter