Till salu Sälja Köpa Våra tjänster Om oss Kontakt

Bertwig Fastighetsförmedlings policy kring dina personuppgifter

I vårt policydokument kan du ta del av hur vi samlar in och hanterar dina personuppgifter enligt gällande lagstiftning. Vi beskriver också dina rättigheter.

Genom att använda Bertwig Fastighetsförmedlings tjänster accepterar du vår policy, insamling och hantering av dina personuppgifter.

Varför vi behöver dina personuppgifter?

Vi behöver dina personuppgifter för flera olika ändamål och syften. Främst för att utföra, tillhandahålla och förbättra våra tjänster till dig. Vi behöver även dina personuppgifter för att kunna följa gällande lagstiftning, t.ex. fastighetsmäklarlagen. Vid andra tillfällen behöver vi spara dina personuppgifter för att kunna fullfölja våra avtal och hålla det vi lovat men även för att kunna erbjuda dig så bra tjänster som möjligt.

Vilken information samlar vi in och hanterar?

Information om dig själv kan komma till oss vid en mängd olika tillfällen och på olika sätt. Det kan t.ex. röra sig om när du anlitar en av våra fastighetsmäklare, anmäler dig till vårt spekulantregister, är eller har varit på en visning, beställer en värdering, köper en bostad eller tar kontakt med oss på något annat sätt. Vi kan även komma att inhämta information från tredje part, t.ex. Lantmäteriet, hitta.se, ratsit.se eller en bostadsrättsförening som bostaden tillhör.

Exempel på personuppgifter som vi samlar in från dig och/eller tredje part är:

  • Person- och kontaktuppgifter som namn, personnummer, adress, telefonnummer och mailadress.
  • Kontonummer och betalningsuppgifter för säljare och köpare.
  • Uppgifter om din bostad som t.ex. lägenhetsnummer, bilder
  • Budhistorik - Information om dina tidigare besökta visningar
  • Korrespondens mellan oss via mail, brev och samtal.

Uppgifter om ditt personnummer

Vi behöver ibland ditt personnummer samt kopia på din id-handling. Detta sker vid tillfälle när det är särskilt motiverat med hänsyn till ändamålet, omständigheten och för att följa gällande lagstiftning. Detta sker t.ex. vid avtalsskrivning och vid ingående av förmedlings- och uppdragsavtal.

Varför är behandlingen nödvändig?

Vi behandlar dina personuppgifter för följande ändamål som baseras på följande lagliga grunder:

Ändamål med behandlingen

För att bekräfta identitet och verifiera person- och kontaktuppgifter

För att kunna förmedla bostäder och tillhandahålla tjänster till dig

För att ge dig service och hjälp rörande våra tjänster

För att följa gällande lagstiftning, t.ex. fastighetsmäklarlagen.

För kundgruppsanalyser och marknadssyfte för att förbättra och  utveckla våra tjänster. 

För att kunna göra utskick av erbjudanden och marknadsföring

Laglig grund för behandlingen

Uppfylla avtal samt åtaganden vi har gentemot dig. 

Uppfylla avtal och åtaganden vi har gentemot dig 

Uppfylla avtal och åtaganden vi har gentemot dig 

Följa gällande lagstiftning 

Andra berättigade intresse

Andra berättigade intresse

Berättigat intresse

För den lagliga grunden berättigat intresse görs en intresseavvägning mellan intresset av Bertwig Fastighetsförmedlings behandling av personuppgifter och individens intresse av att skydda sina personuppgifter. Det kan t.ex. röra sig om erbjudanden av boenderelaterade tjänster såsom mail avseende bevakning av våra bostäder. Det kan också vara uppföljning från en visning eller köp av en bostad. Vi vill utveckla och hålla våra tjänster så relevanta och uppdaterade som möjligt varför kundenkäter och analyser av vår tjänst också förekommer.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med

Vi säljer aldrig dina personuppgifter till någon och sprider inte heller dina uppgifter till vem som helst. I vissa fall kan vi dock behöva dela dina personuppgifter med utvalda tredje parter. Nedan ser du kategorier av tredje parter som vi kan dela dina uppgifter med:

Säljare och köpare

Vi är enligt fastighetsmäklarlagen skyldiga att lämna ut personuppgifter i budförteckning till säljare och köpare. Säljaren har också rätt att få en spekulantförteckning.

Banker och låneinstitut

Inför tillträdet lämnar vi ut personuppgifter som är nödvändiga till köparens och säljarens bank för att kunna fullgöra tillträdet.

Bostadsrättsföreningar

För att kunna fullgöra våra förpliktelser enligt fastighetsmäklarlagen och vårt uppdrag är vi skyldiga att inhämta uppgifter från bostadsrättsföreningen vid ett förmedlingsuppdrag och behöver därför dela säljarens personuppgifter. Vi är samtidigt skyldiga att delge bostadsrättsföreningen information om köparen vid ansökan om medlemskap.

Systemleverantörer för affärssystem och ärendehantering

För att kunna genomföra våra uppdrag och tjänster så lagrar vi dina uppgifter i vårt affärssystem. Systemet administrerar våra kunder och kontakter.

Samarbetspartner

Vi samarbetar och erbjuder kompletterande produkter och tjänster med andra företag där dina personuppgifter kan komma att överföras. Exempel på samarbetspartner är företag som erbjuder försäkringar, areamätningar och besiktningar. Företag som erbjuder annonsering av bostäder, t.ex. Hemnet. Företag som erbjuder fotografering. Företag som erbjuder stylingtjänster. Företag som för pris- och mäklarstatistik. Vi har också andra samarbeten, t.ex hittamäklare.se som mäter kundnöjdhet och rekommendationer där personuppgifter kan komma att överföras. Vid försäljning av nyproduktion kan även personuppgifter överföras och delas med byggherre samt bostadsrättsförening.

Tillsynsmyndighet och försäkringsbolag

Vi är enligt lag skyldiga att tillhandahålla uppgifter till tillsynsmyndigheter på begäran. Detta kan vara uppgifter som begärs ut av Fastighetsmäklarinspektionen och innefatta personuppgifter. Vi kan också vara skyldiga att överlämna uppgifter till mäklarens försäkringsbolag.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter under så lång tid det är nödvändigt för de ändamål som specificeras ovan. Det kan vara så länge som är nödvändigt för att kunna utföra det vi lovat dig enligt våra avtal eller andra åtaganden. Det kan även vara under tid som krävs enligt lag eller myndighetsbeslut.

Var behandlas dina personuppgifter?

Dina personuppgifter behandlas inom EU/EES.

Dina rättigheter

Du ska alltid kunna ha kontroll över dina personuppgifter som vi sparat. Därför har du enligt gällande dataskyddslagstiftning tillgång till följande rättigheter:

Rätt till tillgång

Du har rätt att begära och få ett utdrag över registrerade personuppgifter och verifiera den informationen vi har om dig.

Rätt till rättelse

Du har rätt att få felaktig eller icke-komplett information om dig själv korrigerad.

Rätt till radering

Du har rätt att begära att få dina personuppgifter raderade om det är så att uppgifterna inte längre är nödvändiga för det syfte de samlades in för. Om uppgifterna är sparade p.g.a. en lagstiftad skyldighet att spara viss information har du dock inte rätt att kräva att dessa raderas.

Rätt till behandlingsbegränsning

Du har rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter om du exempelvis anser att dom inte är korrekta.

Rätt till att flytta dina uppgifter

Om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig på ett samtycke från dig eller för att fullgöra ett avtal med dig så kan du be att de återlämnas till dig eller överförs till ett annat företag vars tjänster du skulle vilja använda.

Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling

Du har alltid en rätt att invända mot all behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning. Du har också alltid rätt att invända mot direktmarknadsföring och vi kommer då att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter för det ändamålet.

Använder ni cookies och liknande tekniker?

När du använder våra tjänster på hemsidan får våra servrar automatiskt tillgång till olika typer av information, inklusive information som din webbläsare skickar när du besöker en webbplats. Denna loggdata kan inkludera din IP-adress, typ av webbläsare, adress till den webbsida du besökte innan du använde våra tjänster, webbläsare och inställningar, datum och tid för din användning av tjänster, information om din webläsares plug-ins, språkinställningar och cookie-data.

Vi kan samla in information om den enhet du använder tillsammans med våra tjänster. Informationen kan inkludera vilken typ av enhet (smartphone, tablet eller desktop), vilket operativsystem du använder, enhetsinställningar, programidentifikation, unika enhetsidentifierare och krockdata. Om vi samlar delar av eller all information beror ofta på vilken typ av enhet du använder och dess inställningar.

Tillsynsmyndighet

Datainspektionen (som inom kort byter namn till Integritetsskyddsmyndigheten) är ansvarig myndighet för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen kring dataskydd. Om du anser att vi agerar felaktigt kan du kontakta Datainspektionen, se datainspektionen.se

Kontakta oss vid frågor om hur vi behandlar personuppgifter

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter eller har en begäran i enlighet med ovan rättigheter är du alltid välkommen att kontakta oss på: info@bertwig.se, eller via telefon på: 0498-217920.

Personuppgiftsansvariges kontaktuppgifter:

Personuppgiftsansvarig är Bertwig Fastighetsförmedling AB (orgnr. 556981-2067) med address Österväg 3b, 621 45 Visby, Tel: 0498-217920, E-post: info@bertwig.se, Web: www.bertwig.se