Till salu Sälja Köpa Våra tjänster Om oss Kontakt

Kvännvägen 4

Havdhem - Södra Gotland

Industrifastighet i Havdhem

Industrifastighet med tillhörande mark för exploatering i Havdhem inom planlagt område.

Fastigheten närmast vägen, Prästgården 1:52, är obebyggd och utgör tomtmark för ytterligare byggnation inriktat mot småindustri och bostäder i enlighet med byggnadsplanen.

Den bakre tomten, Prästgården 1:24, är bebyggd med en industrifastighet inriktad mot spanmålsförvaring och magasin. Den äldsta delen av byggnaden utgörs av en av få bevarade kvarnar i Havdhem. Det är en sk Holländare som uppfördes 1890 i Bergkvara och transporterades till Gotland 1916 och monterades 1918 på sin nuvarande plats.

Det södra magasinet tillkom år 1930 och det norra magasinet på 50-talet. Silos och lokal för in- och utlastning av foder stod klart 1985. De nya silosarna uppfördes år 2006. Byggnaden disponerar utrymmen för lagring av spanmål med tork-, hanterings- och träfickor.

Byggnaden bedöms ha en enkel standard och stora behov av underhåll och modernisering. Utrustningen bedöms också vara sliten och funktionen är okänd.

Inga hyresförhållanden finns och ny ägare får full disposition över fastigheterna från och med tillträdet.

Fastigheterna överlåts av konkursförvaltare och säljs i befintligt skick med friskrivningsklausul och utan utförd energideklaration och OVK. Det medför att köpare ombeds särskilt undersöka fastigheternas, byggnadernas och byggnadstillbehörens skick före köpet.
Säljaren äger rätt att kvarlämna valfri lös egendom samt avflytta utan att utföra någon avflyttningsstädning.

Köparen uppmanas också kontakta berörda myndigheter, försäkringsbolag och långivare som kan vara av betydelse för köparen som:
- Bygglov för ändrad användning
- Bygglov för till- och/eller ombyggnad
- Lån med säkerhet i fastigheten
- Övriga uppgifter och åtgärder som kan komma att krävas för fastighetens nuvarande och framtida nyttjande för avsedd användning.

Typ
Industrifastighet
Adress
Kvännvägen 4
Fast.beteckning
Havdhem Prästgården 1:24 och Havdhem Prästgården 1:52
Område
Havdhem - Södra Gotland
Ort
Havdhem
Tomtarea
5 811 kvm
Utgångpris
575 000 kr
Välkommen på visning
Mån 26 Februari
kl 11:30 - 12:00
Boka på hemsidan eller kontakta Nicklas på nicklas@bertwig.se / 0733-660330
Ansvarig mäklare Nicklas Ivarsson
0733-660 330
nicklas@bertwig.se
Nicklas Ivarsson

Byggnader

Byggnad Kvarn och silos

Byggnaden disponerar utrymmen för spanmålsförvaring i silos, torkfickor, hanteringsfickor och mindre träfickor.
Kapacitet i silos uppgår enligt säljaren till 1 100 ton vete. Torkfickor inne totalt 120 ton. Hanteringsfickor på 20, 12 och 5 ton.

Taxerad yta på byggnaden saknas och någon uppmätning är ej gjord. Den köpare som anser arean vara av betydelse för
köpet bör därför vidta en uppmätning.

Byggår
1918, 1930, 1950, 1985 & 2006
Stomme
Stål och trä
Bjälklag
Stål och trä
Fasad
Trä och plåt
Tak
Eternit, plåt och papp
Fönster
Enkla fönster
Vatten/avlopp
Egen brunn för vattenförsörjning - otjänligt vatten. Avlopp saknas. Möjlighet finns att ansluta till det kommunala V/A-nätet. Anläggningsavgift för förbindelsepunkt är 188 011 kr + per tariffenhet 45 577 kr (ink. Moms).
Uppvärmning
Saknas

Energideklaration

Status:
Ej utförd

Driftkostnader

El
10 723 kr
Summa
10 723 kr
(fastighetsavgift/skatt på 7 845 kr tillkommer)

Kostnader för försäkring, underhåll och fastighetsskötsel kan ej redovisas. Faktiska kostnader påverkas av verksamhet och därför rekommenderas köpare att göra sin egen beräkning.

Taxeringsvärden

Industrimark
130 000 kr
Industribyggnad
268 000 kr (värdeår 1950)
Industribyggnad
218 000 kr (värdeår 1985)
Industribyggnad
370 000 kr (värdeår 2002)
Industribyggnad
583 000 kr (värdeår 2006)
Fastighetsavgift
7 845 kr
Typkod
422, Industrienhet, livsmedelsindustri
Taxeringsår
2019

Tomten

Total tomtarea uppgår till 5 811 m² varav 3 252 m² avser Havdhem Prästgården 1:24 och 2 559 m² avser Havdhem Prästgården 1:52.

Inskrivningar / Planbestämmelser

Planbestämmelser
För fastigheterna finns en byggnadsplan (1958-11-14) som påvisar tillåtet ändamål för småindustri om det kan ske utan olägenhet samt bostäder som är samhöriga med industrirörelsen och även andra bostäder om de kan bedömas som lämpliga.
Välkommen på visning
Mån 26 Februari
kl 11:30 - 12:00
Boka på hemsidan eller kontakta Nicklas på nicklas@bertwig.se / 0733-660330
Ansvarig mäklare Nicklas Ivarsson
0733-660 330
nicklas@bertwig.se
Nicklas Ivarsson

Intresseanmälan

 Kvännvägen 4
 Kvännvägen 4
 Kvännvägen 4
 Kvännvägen 4
 Kvännvägen 4
 Kvännvägen 4
 Kvännvägen 4
 Kvännvägen 4
 Kvännvägen 4
 Kvännvägen 4
 Kvännvägen 4
 Kvännvägen 4
 Kvännvägen 4
 Kvännvägen 4
 Kvännvägen 4
 Kvännvägen 4
 Kvännvägen 4
 Kvännvägen 4
 Kvännvägen 4
 Kvännvägen 4
 Kvännvägen 4
 Kvännvägen 4
 Kvännvägen 4
 Kvännvägen 4
Bilder Planlösning Intresseanmälan Karta