Till salu Sälja Köpa Våra tjänster Om oss Kontakt

Sundre

Sundre - Södra Gotland

Markområde i Sundre

Markområde i ett lugnt och naturskönt område i Sundre ger ett utmärkt tillfälle för en ny ägare att kunna förädla och utveckla fastigheten mot ny inriktning och eventuell byggnation.

Marken består idag av gles äldre tall- och lövskog varav stora delar är avverkade och kan ge plats för ett fritidshus.

Marken omfattas inte av några planbestämmelser och det saknas byggnader, avlopp och el. Nuvarande ägare har dock tillsett att det finns en borrad brunn och det finns servitut för in- och utfart.
Då marken saknar planbestämmelser så finns inga regleringar om vad man eventuellt får bygga eller nyttja marken till, detta måste prövas i en bygglovsansökan som en köpare får hantera.
Tomten är taxerad som en obebyggd lantbruksenhet.

Fastigheten har andel i samfälligheterna Sundre s:3 samt Sundre s:35 som ligger en bit bort från fastigheten. Andelen i Sundre s:35 har ej utredda delägare och enligt utsago från säljaren har man förfogande av en äldre ruin. Platsen har använts som uppsamlingsplats för vrak och vrakdelar.

Storsudret hör till ett av Gotlands naturskönaste områden. Landskapet har få motsvarigheter och utgör en säregen kombination av kulturlandskap och orörd natur. Bygden med kyrkor, gårdar, åkrar och fält bildar en mångskiftande väv med inslag av hedmark med låga enbuskar, myrar, skogsdungar, sandstränder, lövängar, klapperstensvallar och raukfält. Här upplever man en rymd och frihet och närheten till havet var man än befinner sig.

Fastigheten taxerad som lantbruksenhet och är belägen inom område klassat som glesbygd. Detta innebär att man som köpare måste ansöka om förvärvstillstånd vid Länsstyrelsen på Gotland.

Som spekulant går det utmärkt att själv besöka marken och kontakta ansvarig fastighetsmäklare för intresseanmälan och frågor.

Typ
Tomt
Adress
Sundre
Fast.beteckning
Sundre Tomase 1:39
Område
Sundre - Södra Gotland
Ort
Burgsvik
Upplåtelseform
Friköpt
Tomtarea
10 870 kvm
Utgångpris
600 000 kr
Välkommen på visning
Kontakta mäklaren för visning.
Ansvarig mäklare Nicklas Ivarsson
0733-660 330
nicklas@bertwig.se
Nicklas Ivarsson
Vatten/avlopp
Enskilt vatten - borrad brunn. Avlopp saknas
Areakälla
Areauppgifter enligt taxeringsinformationen.

Tomten

Stor tomt i utmärkt läge med möjligheter att skapa sitt eget fritidsboende från grunden.

Byggrätt

Marken ligger utanför planlagt område och saknar byggrätter. Bygglovsfrågor hanteras av Region Gotland, www.gotland.se / 0498-269000.

Ekonomi

Taxeringsår
2020
Typkod
199, Lantbruksenhet, taxeringsvärde under 1 000 kr

Inskrivningar / Planbestämmelser

Rättigheter förmån
Förmån: Avtalsservitut Utfart Väg, 0980IM-10/8137.1
Förmån: Avtalsservitut Utfart Väg, 0980IM-10/8139.1
Gemensamhetsanläggningar
Samfällighet: Gotland Sundre S:3
Välkommen på visning
Kontakta mäklaren för visning.
Ansvarig mäklare Nicklas Ivarsson
0733-660 330
nicklas@bertwig.se
Nicklas Ivarsson

Intresseanmälan

 Sundre
 Sundre
 Sundre
 Sundre
 Sundre
 Sundre
 Sundre
Fastighetskarta Sundre
Fastighetskarta
Bilder Planlösning Intresseanmälan Karta